Jan Majewski

 

Doktor nauk farmaceutycznych, właściciel z żoną Konstancją i córką Anną Marią Kielak apteki „Pod Złotym Lwem” na Starym Rynku w Poznaniu (królewsko uprzywilejowanej od 1564). 
Matura w Liceum Ogólnokształcącym w Kcyni (1963). Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej i Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Łodzi (1969) i doktor nauk farmaceutycznych (1998 – Akademia Medyczna w Poznaniu).
Zajmuje się historią farmacji i losami ludzi związanych z tym zawodem. Autor kilkudziesięciu biogramów farmaceutów, aptekarzy i organizatorów opieki sanitarnej w VII-tomowym słowniku uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918/19.Aktywny uczestnik życia kulturalnego i naukowego Poznania, Wielkopolski i całego kraju. Inicjator i współorganizator wielu przedsięwzięć na rzecz pielęgnowania i upowszechniania tradycji, wiedzy o lekach i zawodzie aptekarza. Jego duża kolekcja poszerzona o dary i depozyty kolegów z branży dały podwaliny pod poznańskie Muzeum Farmacji, którego był współzałożycielem i pierwszym kustoszem (w latach 1998-2001).
Bardzo zaangażowany w prace Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (m. in. w latach 1998-2001 sekretarz Zarządu Głównego; od 2004 przewodniczący Zespołu Sekcji Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego). W 1992 r. wyróżniony – Medalem Ignacego Łukasiewicza; Członek Honorowy tego Towarzystwa (od 2004). Należy do Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (od 1996).
Pomysłodawca i organizator wydania ponad 50. tomików poezji i książek, sponsorowanych przez aptekarzy, właścicieli hurtowni i firmy farmaceutyczne. Współorganizator Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Łucji Danielewskiej (w latach 2005-2009).
Kustosz Pracowni Mariana Cezarego Abramowicza w Białobłotach, literata zmarłego w 1997 r.
Odznaczony Srebrnym Medalem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego Labor omnia vincit (2006) – za działalność na polu farmaceutycznym i społeczno-kulturalnym Wielkopolski.
Działa na rzecz samorządu zawodowego - Izb Aptekarskich.
Z pasją opracowuje motyw „Tańca Śmierci” oraz wizerunki św. św. Kosmy i Damiana, którzy patronują od prawie 20. lat Świętu Aptekarzy w Poznaniu i w Polsce.
Od 2006 r. współorganizator – z Instytutem Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk - corocznych przeglądów prac magisterskich z historii farmacji.
Chroni od zapomnienia dokonania ludzi związanych z farmacją, miłośników aptekarstwa, wytrwale popularyzując np. rysunki ziół - wzorowane na zielniku Falimirza - Stanisława Mrowińskiego, popularyzowanie zielnika Elizy Orzeszkowej ze zbiorów PTPN (na Międzynarodowym Kongresie Historii Farmacji w Berlinie 2001 r., to Towarzystwo w 2009 r. przyjęło go na Członka Akademii).
Kolekcjonuje apteczne utensylia, ekslibrisy, dzieła sztuki związane z farmacją i aptekarstwem oraz unikatowe wydania dzieł literackich.
Autor książki „Zaopatrzenie medyczno-sanitarne w powstaniu wielkopolskim i udział w nim farmaceutów”, (Wyd. Kontekst, Poznań 1998); współautor bestselerowych publikacji „Od alchemii do farmacji” (Wyd. Kwartet, Poznań 2000 i 2001), „Ekslibrisy historyków historii farmacji” (Wyd. Kontekst, Poznań 2002), „Święci Kosma i Damian patroni farmacji jako motyw ekslibrisu” (Wyd. Kontekst, 2005). Ponadto autor albumowej monografii „Muzea farmacji i zbiory aptekarskie w Polsce (Wyd. Kontekst 2006) - wyróżnionej I miejscem w kategorii monografie i inne opracowania na XV Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej i albumowego wydania „Apteka <Pod Orłem> w Pleszewie” (Wyd. PGF Łódź 2009) seria najsłynniejsze polskie apteki, Do tego współautor tomiku „Jak chleb” (Wyd. Fos Carmeli, Poznań 2008), wierszy nagrodzonych na Ogólnopolskich Konkursach Poetyckich im. Łucji Danielewskie (2005-2008).
Redaktor opracowania „Święci Kosma i Damian patroni aptekarzy i lekarzy” (Wyd. Flos Carmeli, Poznań 2010) i „Wyboru wierszy 1970-1996” Mariana Cezarego Abramowicza (Wyd. Flos Carmeli, Poznań 2011).
Łącznie w dorobku posiada około 300 publikacji (opracowania, biogramy, materiały ze zjazdów i artykuły popularnonaukowe). W 1995 r. był założycielem Fundacji Literackiej w Poznaniu, do dziś członek i wiceprezes Fundacji (od 2003).

 

Jan Majewski

Jan Majewski

Doktor nauk farmaceutycznych, właściciel z żoną Konstancją i córką Anną Marią Kielak apteki „Pod Złotym Lwem” na Starym Rynku w Poznaniu (królewsko uprzywilejowanej od 1564). 

Matura w Liceum Ogólnokształcącym w Kcyni (1963). Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej i Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Łodzi (1969) i doktor nauk farmaceutycznych (1998 – Akademia Medyczna w Poznaniu).

Zajmuje się historią farmacji i losami ludzi związanych z tym zawodem. Autor kilkudziesięciu biogramów farmaceutów, aptekarzy i organizatorów opieki sanitarnej w VII-tomowym słowniku uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918/19.Aktywny uczestnik życia kulturalnego i naukowego Poznania, Wielkopolski i całego kraju. Inicjator i współorganizator wielu przedsięwzięć na rzecz pielęgnowania i upowszechniania tradycji, wiedzy o lekach i zawodzie aptekarza. Jego duża kolekcja poszerzona o dary i depozyty kolegów z branży dały podwaliny pod poznańskie Muzeum Farmacji, którego był współzałożycielem i pierwszym kustoszem (w latach 1998-2001).

Bardzo zaangażowany w prace Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (m. in. w latach 1998-2001 sekretarz Zarządu Głównego; od 2004 przewodniczący Zespołu Sekcji Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego). W 1992 r. wyróżniony – Medalem Ignacego Łukasiewicza; Członek Honorowy tego Towarzystwa (od 2004). Należy do Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (od 1996).

Pomysłodawca i organizator wydania ponad 50. tomików poezji i książek, sponsorowanych przez aptekarzy, właścicieli hurtowni i firmy farmaceutyczne. Współorganizator Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Łucji Danielewskiej (w latach 2005-2009).

Kustosz Pracowni Mariana Cezarego Abramowicza w Białobłotach, literata zmarłego w 1997 r.

Odznaczony Srebrnym Medalem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego Labor omnia vincit (2006) – za działalność na polu farmaceutycznym i społeczno-kulturalnym Wielkopolski.

Działa na rzecz samorządu zawodowego - Izb Aptekarskich.

Z pasją opracowuje motyw „Tańca Śmierci” oraz wizerunki św. św. Kosmy i Damiana, którzy patronują od prawie 20. lat Świętu Aptekarzy w Poznaniu i w Polsce.

Od 2006 r. współorganizator – z Instytutem Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk - corocznych przeglądów prac magisterskich z historii farmacji.

Chroni od zapomnienia dokonania ludzi związanych z farmacją, miłośników aptekarstwa, wytrwale popularyzując np. rysunki ziół - wzorowane na zielniku Falimirza - Stanisława Mrowińskiego, popularyzowanie zielnika Elizy Orzeszkowej ze zbiorów PTPN (na Międzynarodowym Kongresie Historii Farmacji w Berlinie 2001 r., to Towarzystwo w 2009 r. przyjęło go na Członka Akademii).

Kolekcjonuje apteczne utensylia, ekslibrisy, dzieła sztuki związane z farmacją i aptekarstwem oraz unikatowe wydania dzieł literackich.

Autor książki „Zaopatrzenie medyczno-sanitarne w powstaniu wielkopolskim i udział w nim farmaceutów”, (Wyd. Kontekst, Poznań 1998); współautor bestselerowych publikacji „Od alchemii do farmacji” (Wyd. Kwartet, Poznań 2000 i 2001), „Ekslibrisy historyków historii farmacji” (Wyd. Kontekst, Poznań 2002), „Święci Kosma i Damian patroni farmacji jako motyw ekslibrisu” (Wyd. Kontekst, 2005). Ponadto autor albumowej monografii „Muzea farmacji i zbiory aptekarskie w Polsce (Wyd. Kontekst 2006) - wyróżnionej I miejscem w kategorii monografie i inne opracowania na XV Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej i albumowego wydania „Apteka <Pod Orłem> w Pleszewie” (Wyd. PGF Łódź 2009) seria najsłynniejsze polskie apteki, Do tego współautor tomiku „Jak chleb” (Wyd. Fos Carmeli, Poznań 2008), wierszy nagrodzonych na Ogólnopolskich Konkursach Poetyckich im. Łucji Danielewskie (2005-2008).

Redaktor opracowania „Święci Kosma i Damian patroni aptekarzy i lekarzy” (Wyd. Flos Carmeli, Poznań 2010) i „Wyboru wierszy 1970-1996” Mariana Cezarego Abramowicza (Wyd. Flos Carmeli, Poznań 2011).

Łącznie w dorobku posiada około 300 publikacji (opracowania, biogramy, materiały ze zjazdów i artykuły popularnonaukowe). W 1995 r. był założycielem Fundacji Literackiej w Poznaniu, do dziś członek i wiceprezes Fundacji (od 2003).